Direct contact:
Servicedesk Caleidoz 0316 - 24 32 04
Direct contact:
Servicedesk Caleidoz 0316 - 24 32 04

Woningaanpassing

Wil je vanwege de zorg voor je naaste je huis aanpassen? Bijvoorbeeld door het plaatsen van een traplift of een verhoogd toilet?

Dan kun je een vergoeding krijgen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of via de Wet langdurige zorg (Wlz). Of dit mogelijk is hangt af van de aard en de zwaarte van de zorg van degene die je verzorgt.

Bij het Wmo-loket of het sociaal wijkteam van je gemeente kun je navragen of je recht hebt op een vergoeding. Soms geldt er een eigen bijdrage. Dit verschilt per gemeente.

Grote woningaanpassing?

Dan is een omgevingsvergunning nodig. Soms is het vergunningvrij, maar dan zijn wel de bouwbesluiteisen nog verplicht. De omgevingsvergunning kun je aanvragen bij het bouwloket van je gemeente.

Op de website van Grootveld vindt u meer informatie over woningaanpassingen.

Bekostigen van een woningaanpassing

Er zijn verschillende manieren om de woningaanpassing te bekostigen:

  • Zelf bekostigen woningaanpassing
  • Vergoeding woningaanpassing Wmo
  • Vergoeding woningaanpassing door zorgverzekeraar

Zie ook