Direct contact:
Servicedesk Caleidoz 0316 - 24 32 04
Direct contact:
Servicedesk Caleidoz 0316 - 24 32 04

Waar staan we voor

Visie en doel

Onze missie is ervoor te zorgen dat mantelzorgers op een bij hen passende manier kunnen zorgen en in staat zijn deze zorg te combineren met andere activiteiten. Mantelzorg Zevenaar zorgt ervoor dat mantelzorgers:

  • goed worden geïnformeerd en ondersteund.
  • steun en respect krijgen vanuit de samenleving.

Mantelzorg Zevenaar doet dit:

  • met inzet van haar kennis en kunde.
  • in partnerschap met lokale partners, seniorenraden, zorgaanbieders, onafhankelijke cliëntondersteuners/mantelzorgmakelaars en het onderwijs.

Visie

Zorgen voor je naaste op een manier die bij jouw leven past. Dát is de ambitie van Mantelzorg Zevenaar voor mantelzorgers. Om dit voor elkaar te krijgen, is er een ‘mantelzorgvriendelijke’ samenleving nodig.

Dit is een samenleving waarin het binnen redelijke grenzen vanzelfsprekend is om elkaar tot steun te zijn en waar ondersteunende voorzieningen voor mantelzorgers vanzelfsprekend zijn.

Het goed combineren van werk en mantelzorg wordt gefaciliteerd en er zijn voldoende mogelijkheden voor levensloopgeschikt wonen.

Mensen die nog geen mantelzorger zijn realiseren zich ‘mantelzorger ben je, word je of je hebt er vroeger of later één nodig’ en bereiden zich voor op die situatie.

Doelen

  • Herkenning en erkenning van elke mantelzorger.
  • Mantelzorg is een vrije keuze.
  • Waar je als mantelzorger ook woont, overal moet een goed niveau van ondersteuning zijn.
  • Bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen.
  • Krachtige ondersteuning op lokaal niveau.
Wat we doen

Mantelzorg: Gewoon én bijzonder

Zie ook: