Direct contact:
Servicedesk Caleidoz 0316 - 24 32 04
Direct contact:
Servicedesk Caleidoz 0316 - 24 32 04

        

Hoe kom ik aan een mantelzorgverklaring?

Een officieel bewijs dat je mantelzorger bent bestaat niet. Toch vragen steeds meer organisaties erom. Bijvoorbeeld als mantelzorgers medehuurderschap of een urgentieverklaring voor een sociale huurwoning willen krijgen, of vanwege vrijstelling van sollicitatieplicht. Of wanneer er een mantelzorgwoning geplaatst wordt.

Vaak wil de organisatie die om een mantelzorgverklaring vraagt dat deze wordt afgegeven door een huisarts. Maar huisartsen zijn niet altijd bereid om hieraan mee te werken.

Word je gevraagd aan te tonen dat je mantelzorger bent en lukt het niet via de huisarts een verklaring te krijgen? Verzamel dan zoveel mogelijk andere informatie en ‘bewijs’. Vraag een wijkverpleegkundige of het lokale Steunpunt Mantelzorg waar je bekend bent om een verklaring waarin staat dat sprake is van een mantelzorgrelatie. Denk ook aan een kopie van de Wmo-, Wlz- of Zvw-indicatie. Heb je een mantelzorgwaardering gekregen? Toon dan het bewijs van ontvangst.

Je kunt ook opschrijven welke zorgtaken je verricht en hoeveel uur je daaraan gemiddeld per week besteedt. Denk bijvoorbeeld aan koken, boodschappen doen, schoonmaken en vervoer. Dit overzicht wordt soms geaccepteerd als alternatieve mantelzorgverklaring.

Nieuwsberichten

Direct contact

Direct contact?

Behoefte aan persoonlijk contact en een luisterend oor?
Wij staan voor je klaar met advies en informatie:
Bel met de servicedesk van Caleidoz: 0316 - 24 32 04.
Onze medewerkers zitten van:
maandag t/m vrijdag van 09:00 -14:00 uur voor je klaar.

Contactformulier