Direct contact:
Servicedesk Caleidoz 0316 - 24 32 04
Direct contact:
Servicedesk Caleidoz 0316 - 24 32 04

        

Het huidige systeem van kinderopvang en mantelzorg werkt niet

De campagne van Woman Inc moet ertoe leiden dat de overheid investeert in voorzieningen om traditionele rolpatronen te doorbreken.

‘Het Werkt Niet’ is de titel van de nieuwe campagne van belangenorganisatie Women Inc. Met de campagne wil de belangenorganisatie duidelijk maken dat werk en zorg in Nederland niet goed te combineren zijn. Women Inc legt het probleem bij de wijze waarop kinderopvang, mantelzorg en respijtzorg zijn geregeld. Het zou traditionele rolpatronen in stand houden en daardoor emancipatie in de weg staan en dat is precies wat de organisatie niet meer vindt kunnen; ‘Het werkt niet!’

In de campagne, ontwikkeld door Kesselskramer, wordt de overheid opgeroepen in de driegenoemde voorzieningen te investeren met het doel om gelijke toegang voor mannen en vrouwen te realiseren, zodat het combineren van betaald werk en onbetaalde zorg meer evenredig verdeeld kan worden. Mensen kunnen hiervoor een petitie tekenen op Ditwerktwel.nl.

Meer investeren, betere verdeling

Emma Lok, directeur Women Inc, stelt dat de huidige wijze waarop werk en zorg gecombineerd moet worden in Nederland emancipatie in de weg staat: ‘We hebben onderzocht dat als we meer investeren in voorzieningen als kinderopvang, partnerverlof en respijtzorg, vrouwen meer uren gaan werken en mannen meer zorgtaken op zich nemen. De politiek is aan zet om het systeem te veranderen, want nu staat het de emancipatie in de weg. Daarom roepen we vanaf deze week met de campagne ‘Het werkt niet’ politici op om onze huidige voorzieningen te verbeteren.’

Tonen niet werkende kwestie

Pieter Leendertse, managing director Kesselskramer, legt uit hoe de campagne de doelstelling verwacht te realiseren: ‘De gekozen aanpak voor deze campagne bestaat uit simpele animaties waarin een herkenbaar ‘niet werkende kwestie’ wordt beantwoord met een oproep aan overheden om te investeren in ‘werkende’ voorzieningen. De call to action in elke uiting is steeds een oproep tot ondertekening van de petitie.’

Onderzoek

Women Inc geeft aan dat het onderzoek heeft uitgevoerd onder mantelzorgers en ouders; hoe ervaren zij de combinatie van betaald werk met de zorg voor hun kinderen en naasten? Daarnaast is onderzocht of de voorzieningen die deze combinatie makkelijker moeten maken volstaan, waaronder kinderopvang. “Dit blijkt niet het geval”, zegt Lok, “uit het onderzoek komt naar voren dat veel ouders stress ervaren door het combineren van werk met zorg: dit geldt voor meer dan een derde van de Nederlandse ouders. Ouders zouden de kinderopvang als te complex en te duur ervaren.”

Lok benadrukt een duidelijk doel voor ogen te hebben met de campagne: “Door te investeren in voorzieningen die ouders en mantelzorgers ontlasten in hun rol, wordt het hen makkelijker gemaakt om meer te werken. Ons doel is uiteindelijk om meer vrouwen financieel onafhankelijk te maken, want op dit moment is nog altijd meer dan 50% van de vrouwen in Nederland dat niet. Dit soort voorzieningen kunnen hier verandering inbrengen. De politiek is aan zet.”

Ditwerktwel.nl

Het onderzoek en de campagne ‘Het Werkt Niet’ zijn een initiatief van ditwerktwel.nl (voorheen de ‘Alliantie Samen Werkt Het’). Dit is een samenwerkingsverband tussen verschillende maatschappelijke organisaties: Women Inc., Wo=men, Bureau Clara Wichmann, Movisie en de NVR.

Bron: www.adformatie.nl

Nieuwsberichten

Direct contact

Direct contact?

Behoefte aan persoonlijk contact en een luisterend oor?
Wij staan voor je klaar met advies en informatie:
Bel met de servicedesk van Caleidoz: 0316 - 24 32 04.
Onze medewerkers zitten van:
maandag t/m vrijdag van 09:00 -14:00 uur voor je klaar.

Contactformulier