Direct contact:
Servicedesk Caleidoz 0316 - 24 32 04
Direct contact:
Servicedesk Caleidoz 0316 - 24 32 04

Disclamer

Op het gebruik van deze website www.mantelzorgzevenaar.nl zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard. Mantelzorg Zevenaar is een initiatief van Caleidoz.

Gebruik van informatie

Caleidoz werkt met zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle informatie op de website. Onjuistheden kunnen ondanks dat voorkomen. Caleidoz of toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen verbonden met verdere verspreiding van onze informatie via internet of voor technische storingen.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Caleidoz aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Aan de teksten op de website en de via deze website te downloaden documenten, geïnitieerd of in samenwerking met anderen tot stand gekomen, kunnen geen rechten worden ontleend.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Caleidoz heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Mantelzorg Zevenaar aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Klachtenregeling Mantelzorg Zevenaar

Caleidoz vindt het belangrijk dat haar producten en diensten van goede kwaliteit zijn en voldoen aan de wensen van de klant. Indien u als klant niet tevreden bent over een product of dienst van Caleidoz kunt u dat kenbaar maken via info@caleidoz.nl.