Direct contact:
Servicedesk Caleidoz 0316 - 24 32 04
Direct contact:
Servicedesk Caleidoz 0316 - 24 32 04

Belangenbehartiging

Mantelzorg Zevenaar streeft naar een mantelzorgvriendelijke samenleving waarin mantelzorgers kunnen zorgen voor hun naaste op een manier die bij hen past. Waarbij zij die zorg kunnen combineren met andere activiteiten, zoals (vrijwilligers)werk, studie, familie en vrienden en hobby’s. Mantelzorg Zevenaar zet zich in het bijzonder in voor mantelzorgers die overbelast zijn of waarvoor overbelasting dreigt.

Onze speerpunten zijn:

  • Preventie overbelasting: bijv. door ondersteuning van mantelzorgers door te verwijzen naar het juiste loket en respijtzorg.
  • Verstrekken van informatie en advies aan het formele en informele netwerk, onderhoudt contacten met het netwerk om afstemming en samenwerking te bevorderen.
  • Aandacht voor mantelzorgers in het keukentafelgesprek.
  • Goede combinatie van mantelzorg en werk.

Hoe willen we dat bereiken?

We verzamelen als netwerkorganisatie samen met onze partnerorganisaties continu signalen over de positie van mantelzorgers in Zevenaar.

Dit doen wij onder andere met:

  • Eigen onderzoek; bijvoorbeeld via focusgroepen met mantelzorgers en lokale organisaties voor mantelzorgondersteuning.
Wat we doen

Zie ook: